ΕΟΔΥ – Workshop για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εθνικών σχεδίων ετοιμότητας και απόκρισης απέναντι σε απειλές για τη δημόσια υγεία

«Ο πρόσφατος Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στις σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν σχέδια ετοιμότητας και απόκρισης έναντι τέτοιων απειλών. Προβλέπεται μάλιστα ότι εντός της επόμενης τριετίας, τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της χώρας μας, θα υποβληθούν σε αξιολόγηση στον τομέα αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποτελεί λοιπόν επιτακτική ανάγκη να επικαιροποιήσουμε τα υφιστάμενα σχέδια και να δημιουργήσουμε νέα εκεί όπου απουσιάζουν.

Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, αποκτά βαρύνουσα σημασία αυτό το εργαστήριο καθώς σηματοδοτεί την έναρξη των εθνικών προσπαθειών για απόκτηση ενημερωμένων, ευέλικτων και αποτελεσματικών σχεδίων ετοιμότητας και απόκρισης για τους κινδύνους που εκτείνονται πέραν των εθνικών συνόρων…» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, κατά την έναρξη των εργασιών του εργαστηρίου (Workshop) «Preparedness Planning», που φιλοξενήθηκε στις 19-20 Δεκεμβρίου 2023, στην Αθήνα.

Το εργαστήριο (workshop) έλαβε χώρα στο πλαίσιο του project της Ευρωπαϊκής Ένωσης: “EU preparedness: analysis, planning, reporting and training programmes for health specialists”, με σκοπό τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την ανάπτυξη μηχανισμών ετοιμότητας σε κάθε κράτος-μέλος.

Το workshop αυτό, στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 30 experts από διάφορους φορείς (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΕΦΕΤ, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Περιφέρεια Αττικής, Υπουργείο Υγείας Κύπρου), καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission) έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση των σχεδίων ετοιμότητας και απόκρισης της χώρας απέναντι σε απειλές για τη δημόσια υγεία.