Εντομολογική Επιτήρηση

Εντομολογική επιτήρηση 2014 (αναλυτικά στοιχεία για την Ελλάδα)

Εντομολογική επιτήρηση 2012 (αναλυτικά στοιχεία για την Ελλάδα)

Έκθεση – Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2011 – 2012

Έκθεση – Βορείου Αιγαίου 2011 – 2012

Έκθεση – Κεντρική Μακεδονία 2011 – 2012

Έκθεση – Περιφέρεια Κρήτης 2011 – 2012

Έκθεση – Δυτική Μακεδονία 2011 – 2012

Έκθεση – Νότιο Αιγαίο 2011 – 2012

Έκθεση – Ήπειρος 2011 – 2012

Έκθεση – Περ. Δυτικής Ελλάδας 2011 – 2012

Έκθεση – Θεσσαλία 2011 – 2012

Έκθεση – Ιόνια Νησιά 2011 – 2012

Έκθεση – Στερεά Ελλάδα 2011 – 2012

Έκθεση – Πελοπόννησος 2011 – 2012

Έκθεση – Αττική 2011 – 2012