ΚΕΕΛΠΝΟ

Σύστημα Εργαστηριακής Επιτήρησης

Το εργαστηριακό σύστημα επιτήρησης αποτελεί συμπληρωματική πηγή πληροφοριών με στόχους την εκτίμηση των γενικών διαχρονικών τάσεων και την ανίχνευση επιδημικής έξαρσης σε μια περιοχή.

Επί του παρόντος το σύστημα εργαστηριακής επιτήρησης είναι σε φάση αναδιοργάνωσης.

image_print