Επιδημιολογική Επιτήρηση μέσω Αστικών Λυμάτων: Από το Εθνικό Δίκτυο ΕΔΕΛ στην Ευρωπαϊκή Δράση EU-WISH

Ο ΕΟΔΥ έχει αναπτύξει, χρηματοδοτεί και συντονίζει, από το Φεβρουάριο του 2021, το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 και χημικών ουσιών στα αστικά λύματα.

Το ΕΔΕΛ, λειτουργεί σε συνεργασία με έξι εξέχοντα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας και παρακολουθεί τη διασπορά του ιού SARS-CoV-2 και πλήθος χημικών ουσιών στην κοινότητα μέσω της επιτήρησης των αστικών λυμάτων. Ο ΕΟΔΥ συμμετέχει ενεργά στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα (EU-4S) και έχει λάβει ενεργό ρόλο σε διεθνείς δράσεις που αποσκοπούν στην επέκταση της επιδημιολογίας λυμάτων τόσο γεωγραφικά όσο και θεματικά με σκοπό να δημιουργηθεί ένα διεθνές δίκτυο επιτήρησης των λυμάτων που θα αποτελεί άλλο ένα σημαντικό εργαλείο επιτήρησης, ετοιμότητας και απόκρισης απέναντι σε μελλοντικές απειλές για τη δημόσια υγεία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΕΟΔΥ ορίστηκε από το Υπουργείο Υγείας ως ο αρμόδιος εθνικός φορέας για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση για την επιτήρηση των αστικών λυμάτων με τίτλο “Wastewater Integrated Surveillance for Public Health” και ακρωνύμιο “EU-WISH”.

Ο ΕΟΔΥ συμμετέχει στον συντονισμό της Κοινής Δράσης ως επιστημονικός και τεχνικός συντονιστής μαζί με το Statens Serum Institute (SSI) της Δανίας. Η κοινή δράση “EU-WISH”, έχει συνολικό προϋπολογισμό 15.000.000 Ευρώ, όπου συμμετέχουν συνολικά 26 χώρες και 61 εταίροι.  Στοχεύει στην ενίσχυση, επέκταση και παγίωση της επιδημιολογίας λυμάτων στο χώρο της δημόσιας υγείας ως ένα σημαντικό συμπληρωματικό εργαλείο επιδημιολογικής επιτήρησης, καθώς και ως εργαλείο ενδυνάμωσης της ετοιμότητας των χωρών μελών και της Ένωσης σε διασυνοριακές απειλές για την υγεία.

Η Κοινή Δράση EU-WISH ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2023 και θα διαρκέσει μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2026. Η  εναρκτήρια συνάντηση της Κοινής Δράσης EU-WISH θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 6 και 7 Φεβρουαρίου 2024, σε υβριδική μορφή, ώστε όλοι οι εταίροι και οι ομάδες τους να μπορέσουν να την παρακολουθήσουν. To συνέδριο αυτό θα σηματοδοτήσει την επίσημη έναρξη του έργου και θα χρησιμεύσει ως η πρώτη επίσημη και ολοκληρωμένη παρουσίαση της κοινής δράσης στην ευρύτερη κοινοπραξία και στους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

Η εναρκτήρια συνάντηση του EU-WISH έχει προσελκύσει περισσότερους από 180 συμμετέχοντες, 100 από τους οποίους θα παρακολουθήσουν τη συνάντηση διά ζώσης. Τη συνάντηση θα ανοίξει η Αναπλ. Υπουργός Υγείας κα. Ειρήνη Αγαπηδάκη και θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί και ομιλίες από τον Πρόεδρο ΔΣ του ΕΟΔΥ, Καθηγητή Χρήστο Χατζηχριστοδούλου, τον Καθηγητή Νικόλαο Θωμαϊδη και εκπροσώπους:  της Αρχής για την Ετοιμότητα και την Απόκριση σε Έκτακτες Υγειονομικές Ανάγκες (Health Emergency Preparedness and Response Authority), του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Center) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC), του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού για την Υγεία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση (European Health and Digital Executive Agency).

Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιείται στην αίθουσα «Κωστής Παλαμάς» του Πανεπιστημίου Αθηνών, επί της οδού Ακαδημίας αριθμός 48 και οι εκπρόσωποι των Μέσων Ενημέρωσης που το επιθυμούν μπορούν να την παρακολουθήσουν είτε δια ζώσης, είτε μέσω του συνδέσμου:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTg3MzhiYzQtYjUxMC00ZGVjLWIxMDUtNTllMDM1Zjk1YTQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2274566a7f-3d73-4abd-bebb-ece0c2e1ad4f%22%2c%22Oid%22%3a%22e4878049-f1e1-41bb-8a2f-eff1474d68e5%22%7d


EU Wastewater Integrated Surveillance for Public Health – EU-WISH Kick-off Meeting

February 5-7, 2024, Athens – Greece

Venue

University of Athens

Building “Kostis Palamas”

48 Akadimias str.

Tuesday, 6 February 2024

 

08:30 – 09:00 Registration
09:00 – 09:15 Greetings

–        Eirini Agapidaki, Alternate minister of health

–        Christos Hadjichristodoulou, Professor of Hygiene and Epidemiol- ogy, Medical Faculty, University of Thessaly, President, NPHO

–        Nikolaos Thomaidis, Professor Analytical Chemistry National and Kapodistrian University of Athens, Department of Chemistry

–        Steen Ethelberg, Senior Scientist and Pikka Jokelainen, Head of Unit, SSI

–        Ana Burgos, Deputy Head of Unit, HERA.02

–        Paola D’ Acapito, Programme Manager, HaDEA

09:15 – 09:30 EU-WISH General Overview

Anastasia Koutsolioutsou, Head of Environmental Health Office, NPHO and Steen Ethelberg, Senior Scientist, SSI

09:30 – 10:00 –        Wastewater surveillance for public health: policy and priorities

Ana Burgos, Deputy Head of Unit, HERA.02

–        HERA activities: synergies and engagement opportunities An- gela Tessarolo, Policy officer, HERA.02

10:00 – 10:30 –        The EU Wastewater Observatory for Public Health – Overview and activities. Bernd Manfred Gawlik, Portfolio Leader JRC.D.2

–        The EU Wastewater Observatory for Public Health – IT Functional- ities and support for EU WISH. Francesco Pierannunzi, Intramuros

Consultant for the EC

10:30 – 11:00 Coffee Break
11:00 – 11:10 –    Overview of infectious disease surveillance at ECDC and potential connections with wastewater surveillance Maximilian Riess, Ex-

pert Microbiology and Applied Molecular Surveillance, ECDC

11:10 – 11:20 –    WHO activities in wastewater surveillance (exact title TBD) Karl Schenkel, Unit Head, Strategy and Guidelines (SAG), WHO Health Emergencies Programme (WHE)
11:20 – 11:30 Q&A
11:30 – 11:45 WP1: Project Management and Coordination Jos van Vlerken, Spe-

cial Consultant, SSI

11:45 – 12:05 WP2: Communication, Dissemination, and Exploitation – Henry-Michel

Cauchie, Head of Research Group, LIST

12:05 – 12:25 WP3: Evaluation and Preparedness Anastasia Koutsolioutsou, Head

of Environmental Health Office, NPHO

12:25– 12:45 WP4: Sustainability and Capacity Building Jose Antonio Baz Lomba,

Senior Advisor, NIPH

12:45 – 13:30 WP5: Mapping Current Actions and Future Priority Targets of

Wastewater Surveillance – Tarja Pitkänen, Chief Specialist, THL

13:30 -15:00 Lunch
15:00 – 15:45 WP6: Usage of Wastewater Surveillance Data for Public Health Steen

Ethelberg, Senior Scientist, SSI

15:45 – 16:30 WP7: Wastewater surveillance technical procedures, sampling schemes and analysis methods for priority targets Willemijn Lodder,

Senior Scientist, RIVM and Veronik Hutse, Senior Scientist, Sciensano

16:30 – 17:00 Coffee Break
17:00- 17:30 Joint Action Basics Paola D’ Acapito, Programme Manager, HaDEA
17:30-17:45 Synergies with other projects Paola D’ Acapito, Programme Man-

ager, HaDEA and Pikka Jokelainen, Head of Section, SSI

17:45-18:00 Q&A
20:00 Dinner

 

Wednesday, 7 February 2024

 

09:00 – 09:45 Introduction into second day activities
09:45 – 10:00 Expertise area specific cross-talks about defining targets and technical procedures – Willemijn Lodder, Senior Scientist, RIVM and Tarja

Pitkänen, Chief Specialist, THL

10:00-10:45 Discussion on Key Performance Indicators Alexander Schattschneider,

Biologist, RKI

10:45-11:15 Coffee break
11:15-12:45 All Work Packages – Discussion and feedback on first year surveys

Jose Antonio Baz Lomba, Senior Advisor, NIPH

12:45 – 13:00 Closing remarks
13:00-14:30 Light lunch
14:30-17:00 OPTIONAL VISIT – Acropolis Museum