1

Επιστημονική εκδήλωση-συνέντευξη τύπου με θέμα “Το Σύγχρονο Πρόσωπο της Φυματίωσης”