ΚΕΕΛΠΝΟ

Συμμετοχή σε Προγράμματα

image_print

Eυρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της ποιότητας στον ολοκληρωμένο έλεγχο του καρκίνου – European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control (CANCON 2014-2017)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να τοποθετεί τον καρκίνο στην ατζέντα της Δημόσιας Υγείας με την Κοινή Δράση (Joint Action) 2014-2017 “Ανάπτυξη ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών για τη βελτίωση της ποιότητας στον ολοκληρωμένο έλεγχο του καρκίνου” (CanCon). Το Πρόγραμμα είναι συνέχεια της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης για τη Δράση ενάντια στον Καρκίνο (European Partnership for Action Against Cancer – EPAAC), περισσότερες πληροφορίες δείτε παρακάτω.

Το συντονιστικό ρόλο του CANCON έχει αναλάβει το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje) όπως και του EPAAC. Στην εν λόγω δράση συμμετέχουν 27 συνεργάτες (associated partners) και 53 συνεργαζόμενοι εταίροι (collaborating partners) από όλη την Ευρώπη. ΤΟ ΚΕΕΛΠΝΟ μέσω του Γραφείου του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών (ΕΑΝ) και η Ένωση Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ) εκπροσωπούν την Ελλάδα στο CANCON.

Η βασική αποστολή του CANCON είναι η μείωση της συχνότητας (επίπτωσης) του καρκίνου κατά 15% μέχρι το 2020, μέσω μιας διττής προσέγγισης:

  1. με τον προσδιορισμό βασικών στοιχείων και ποιοτικών προτύπων για τον ολοκληρωμένο έλεγχο του καρκίνου στην Ευρώπη και την ανάπτυξη τεκμηριωμένων κατευθυντηρίων οδηγιών για τη βελτίωση της ποιότητας στον ολοκληρωμένο έλεγχο του καρκίνου, και
  2. με τη διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των χωρών της ΕΕ, για τον προσδιορισμό και καθορισμό των βασικών στοιχείων, ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη ολοκληρωμένη φροντίδα για τον καρκίνο.

Το CANCON αποτελείται από εννέα πακέτα εργασίας, που περιλαμβάνουν τον προσυμπτωματικό έλεγχο, την επιβίωση και την αποκατάσταση, τη φροντίδα του καρκίνου σε κοινοτικό επίπεδο και τη διάδοση του έργου.

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις προτάσεις και προτεραιότητες που τίθενται από τα κράτη μέλη θα αξιοποιηθούν, προκειμένου να συνταχθεί ένας ευρωπαϊκός οδηγός για τη βελτίωση της ποιότητας του ολοκληρωμένου ελέγχου για τον καρκίνο. Ο εν λόγω οδηγός προορίζεται για:

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για Δράση Ενάντια στον Καρκίνο – European Partnership for Action Against Cancer (EPAAC 2009-2013)

Η συγκεκριμένη Κοινή Δράση εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 10 Ιουνίου 2008 (P6-TA(2008)0121) με σκοπό τη στήριξη των προσπαθειών των κρατών-μελών για την αποτελεσματικότερη παρέμβαση και αντιμετώπιση του καρκίνου, με τη δημιουργία ενός πλαισίου για τον εντοπισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών, ικανοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της πρόληψης και του ελέγχου του καρκίνου.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος αφορούσαν:

Η Κοινή Δράση διήρκησε από το 2009-2013 και την Ελλάδα εκπροσώπησε το Γραφείο του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών (ΕΑΝ) του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Μεταφραστική Έρευνα για τον Καρκίνο – Translational Cancer Research (TRANSCAN 2011-2014)

Το Γραφείο του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών (ΕΑΝ) συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο “Μεταφραστική Έρευνα για τον Καρκίνο” σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το 7ο Κοινοτικό Πλαίσιο (7th Framework Programme, FP7) στη θεματική περιοχή της Υγείας. Ο όρος μεταφραστική έρευνα για τον καρκίνο (translational cancer research) αφορούσε στη στενή διασύνδεση βασικής έρευνας και κλινικής πράξης, με στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τον ασθενή. Η ενδυνάμωση της μεταφραστικής έρευνας μέσω της υλοποίησης στοχευμένων παρεμβάσεων για την πρόληψη, τη διάγνωση, την πρόγνωση, τη θεραπεία και τη μέριμνα, παραμένει επιτακτική ανάγκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι βασικοί στόχοι του ήταν η ανάπτυξη και ενίσχυση του συντονισμού και της διασύνδεσης των εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών προγραμμάτων για τον καρκίνο, με τελικό στόχο την εκπόνηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και τη δημιουργία κρίσιμων οικονομικών και επιστημονικών πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έργο συντονιζόταν από το Υπουργείο Υγείας (Ministero della Salute) και το Ανώτερο Ινστιτούτο Υγείας (Instituto Superiore di Sanità) της Ιταλίας. Συμμετείχαν εκπρόσωποι χρηματοδοτικών Οργανισμών από 15 χώρες. Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο έδωσε έμφαση στη μεταφραστική έρευνα και διεξήχθη σε στενή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), ενίσχυσε εποικοδομητικά την επικοινωνία μεταξύ της ερευνητικής και της ιατρικής κοινότητας στην Ελλάδα, προς όφελος των ασθενών αλλά και της εθνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο του TRANSCAN προβλέπονταν τρεις κοινές προκηρύξεις (Joint Transnational Calls), η θεματική και τα εργαλεία των οποίων διαμορφώθηκαν μετά από διαβούλευση και καταγραφή των αναγκών μεταξύ των εταίρων.

Η πρώτη κοινή προκήρυξη αναγγέλθηκε τον Δεκέμβριο του 2011, ενώ η δεύτερη το φθινόπωρο του 2012.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ευρωπαϊκοί δείκτες υγείας σχετικά με τον καρκίνο EUROCHIP-ΙΙΙ — European Cancer Health Indicator Project (2008-2011)

Το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών συμμετείχε ως παρατηρητής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο “Ευρωπαϊκοί Δείκτες Υγείας σχετικά με τον Καρκίνο“, με βασικό στόχο την αναβάθμιση της επιδημιολογικής επιτήρησης και την καταγραφή του καρκίνου στην Ελλάδα. Μέσω του προγράμματος, σχεδιάσθηκε ειδικό εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας μίας εβδομάδας για το προσωπικό του ΕΑΝ στην Ολλανδία το Σεπτέμβριο του 2009 υπό την καθοδήγηση της Δρ Renee Otter και της κας Margery Duin.

Το πρόγραμμα αποτέλεσε συνέχεια των EUROCHIP-I (2001-2003) και EUROCHIP-II (2004-2007).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

image_print