Εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης COVID-19 (10 Οκτωβρίου 2022 – 16 Οκτωβρίου 2022)

Εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό (COVID-19)
Δεδομένα από 10 Οκτωβρίου 2022 – 16 Οκτωβρίου 2022, ISO 41/2022

Εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό (COVID-19) – 10/10 – 16/10/2022