Εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης COVID-19 (19 Σεπτεμβρίου 2022 – 25 Σεπτεμβρίου 2022)

Εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό (COVID-19)
Δεδομένα από 19 Σεπτεμβρίου 2022 – 25 Σεπτεμβρίου 2022, ISO 38/2022

Εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό (COVID-19) – 19/09 – 25/09/2022