21ο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής Ιολογίας