1

Διήμερα Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την καταγραφή του καρκίνου από το ΕΑΝ (6-2015)

Η συνεχής εκπαίδευση των καταγραφέων καρκίνου σχετικά με την καταγραφή των νεοπλασιών στα νοσοκομεία τους αποτελεί προτεραιότητα για το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών (ΕΑΝ) με στόχο τη δημιουργία ενός πλήρους και αξιόπιστου Αρχείου. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΑΝ στο ΚΕΕΛΠΝΟ ολοκλήρωσε με επιτυχία το δεύτερο κύκλο διήμερων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την καταγραφή του καρκίνου. Τα προγράμματα αυτά, συνολικά 3 στον αριθμό (9-10 & 16-17 Ιουνίου 2015 στην Αθήνα και 24-25 Ιουνίου 2015 στη Θεσσαλονίκη) απευθύνονται στους καταγραφείς καρκίνου, που εργάζονται στα δημόσια και στρατιωτικά νοσοκομεία, καθώς και στις ιδιωτικές κλινικές της χώρας, για την καταγραφή των νεοπλασιών στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ΕΑΝ.
Συνολικά εκπαιδεύτηκαν 104 καταγραφείς με σημαντική συμμετοχή από τα Ιδιωτικά Νοσοκομεία.

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα παρουσιάστηκαν οι εξής ενότητες:

  • Τα συλλεχθέντα δεδομένα του ΕΑΝ μέχρι 31.05.2015, καθώς και αποτελέσματα της ημερίδας – Consensus Panel για τη «Βελτίωση του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών».
  • Αναλυτική παρουσίαση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών που ανέπτυξε το ΕΑΝ στο πλαίσιο λειτουργίας του κατά ISO 27001:2013 και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή και τήρηση των απαιτήσεων ασφάλειας πληροφοριών, όπως ορίζονται σε αυτό.
  • Ο τρόπος χειρισμού των συχνότερων λαθών που εντοπίζονται στο επίπεδο της καταχώρησης των πληροφοριών στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΕΑΝ.
  • Παρουσίαση των συμπληρωματικών οδηγιών καταγραφής που θα αναρτηθούν και στην περιοχή ελεγχόμενης πρόσβασης (intranet) με στόχο την αποφυγή παρόμοιων λαθών στο μέλλον.
  • Παρουσίαση του διαγράμματος ροής της πληροφορίας στο ΕΑΝ, καθώς και της διαδικασίας κωδικοποίησης βασισμένη σε αναλυτικά παραδείγματα από την εφαρμογή.

Κάθε πρόγραμμα περιλάμβανε παρουσίαση της εμπειρίας επιλεγμένων καταγραφέων στα νοσοκομεία ευθύνης τους και τον τρόπο λειτουργίας τους για την ενημέρωση των συναδέλφων τους. Στο τέλος κάθε προγράμματος, οι καταγραφείς συμμετείχαν στο εργαστήριο για την ηλεκτρονική καταγραφή των νεοπλασιών, με στόχο την επίλυση αποριών και την παροχή οδηγιών από την ομάδα του ΕΑΝ σε τεχνικά θέματα, το οποίο βασίστηκε σε προβλήματα – ερωτήματα που είχαν αποστείλει οι ίδιοι οι καταγραφείς και τα οποία αντιμετωπίζουν στην πράξη.

Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιήθηκαν με πόρους του ΕΣΠΑ και αποτελούν μέρος των εκπαιδευτικών δράσεων που πραγματοποιούνται από το ΕΑΝ για την καταγραφή του καρκίνου.