ΚΕΕΛΠΝΟ

Διήμερα προγράμματα για την εκπαίδευση των Καταγραφέων για την καταγραφή του καρκίνου (5-6 2012)

|
21.05.2012 - 14.06.2012

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της λειτουργίας του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών και σε συνέχεια της ημερίδας της 1ης Φεβρουαρίου 2012, όπου παρουσιάστηκε ο τρόπος ανάπτυξης του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών, η ομάδα του ΕΑΝ στο ΚΕΕΛΠΝΟ σχεδίασε και ολοκλήρωσε την αρχική εκπαίδευση των καταγραφέων για τον καρκίνο. Από το Μάιο μέχρι και τον Ιούνιο, η κεντρική υπηρεσία του ΕΑΝ πραγματοποίησε 4 εκπαιδευτικές συναντήσεις για τις κάτωθι ομάδες εκπαίδευσης: Αθήνα (21 & 22 Μαΐου 2012), Θεσσαλονίκη (29 Μαΐου 2012), Ηράκλειο Κρήτης (7 Ιουνίου 2012) και Πάτρα (14 Ιουνίου 2012). Οι αρχικές εκπαιδεύσεις είχαν ως θέμα την αναλυτική παρουσίαση του εντύπου καταγραφής κακοήθους ή οριακής κακοήθειας νεοπλάσματος με στόχο την εκπαίδευση των καταγραφέων στην ορθή συμπλήρωσή του.

Σε κάθε ομάδα συμμετείχαν οι καταγραφείς από τα δημόσια, ιδιωτικά και στρατιωτικά νοσοκομεία της πόλης, καθώς και των κοντινών σε αυτή περιοχών. Για την ολοκλήρωση της αρχικής εκπαίδευσης ενημερώθηκαν όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας που έχουν ορίσει καταγραφέα του καρκίνου. Ο συνολικός αριθμός των καταγραφέων που εκπαιδεύτηκαν σ’ αυτό τον πρώτο κύκλο ανέρχεται σε 108 επαγγελματίες υγείας. Ειδικότερα ανά ομάδα συμμετείχαν 50 καταγραφείς στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη, 7 στο Ηράκλειο Κρήτης και 19 στην Πάτρα.

Σχετικές παρουσιάσεις