ΚΕΕΛΠΝΟ

Εκπαιδευτικά Φροντιστήρια στη Διαδικτυακή Εφαρμογή του ΕΑΝ (5-7 2014)

|
20.05.2014 - 02.07.2014

Το ΕΑΝ με στόχο την εκπαίδευση των καταγραφέων στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΕΑΝ, η οποία αναπτύχθηκε με πόρους του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ, οργάνωσε 6 εκπαιδευτικά φροντιστήρια στην κεντρική υπηρεσία του ΚΕΕΛΠΝΟ στο Μαρούσι με πόρους του ΚΕΕΛΠΝΟ. Τα φροντιστήρια πραγματοποιήθηκαν στις 20/5, 29/5, 3/6, 4/6, 26/6 & 2/7/2014 και συμμετείχαν 76 καταγραφείς από Δημόσια και Στρατιωτικά Νοσοκομεία της χώρας.

Σχετικές παρουσιάσεις