Ετήσια Συνάντηση EPAAC

Η ετήσια συνάντηση των μελών της οργανωτικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης για Δράση ενάντια στον Καρκίνο [European Partnership for Action Against Cancer (EPAAC)] πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 24 με 26 Σεπτεμβρίου 2012. Το ΕΑΝ-ΚΕΕΛΠΝΟ ως συνεργαζόμενος εταίρος (collaborating partner) διοργάνωσε την ημερίδα ως προσφορά στο πρόγραμμα και τα έξοδα της συνάντησης καλύφθηκαν από τον προϋπολογισμό του ΚΕΕΛΠΝΟ.