Ετήσιο σεμινάριο ανοσολογίας: «Ανοσολογικοί περίπατοι…»