Ημερίδα Δυτικής Ελλάδας «Ποιότητα και Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι»