Ημερίδα Δυτικής Μακεδονίας, «Παρεμβάσεις στη Δημόσια Υγεία»