Ημερίδα Στερεάς Ελλάδας «Μέθοδοι δειγματοληψίας υδάτων για μικροβιολογικό και χημικό έλεγχο. Ερμηνεία αποτελεσμάτων – Διορθωτικές ενέργειες», Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, 24 Οκτωβρίου 2014, Λαμία