ΚΕΕΛΠΝΟ

Ευκαιρία για ενεργό συμμετοχή στο ESCAIDE (Μάλτα, 21-23 Νοεμβρίου) μέσω χρηματοδότησης

|
30.03.2018

Νέοι επιστήμονες δημόσιας υγείας μπορούν να παρακολουθήσουν το Ευρωπαϊκό Συνέδριο στην Εφαρμοσμένη Επιδημιολογία Μεταδοτικών νοσημάτων (ESCAIDE), που θα πραγματοποιηθεί στη Μάλτα, 21-23 Νοεμβρίου, με οικονομική υποστήριξη από το ECDC, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Funding Initiative.

Μεταξύ των κριτηρίων, που οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να πληρούν, περιλαμβάνεται και η υποβολή περίληψης εργασίας (abstract). Το ECDC διοργανώνει ειδικό e-course για τη συγγραφή περιλήψεων επιστημονικών εργασιών, το οποίο ξεκινά στις 5 Απριλίου και η διαδικασία εγγραφών έχει ξεκινήσε (βλ. σχετ. σύνδεσμο παρακάτω).

Όσοι επιλεγούν, θα κληθούν να παρακολουθήσουν το ESCAIDE και όλα τα σχετικά έξοδα (ταξίδι, διαμονή, εγγραφή στο συνέδριο και ημερήσια αποζημίωση) θα καλυφθούν από το ECDC.

Περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια επιλογής, για τη διαδικασία αιτήσεων και την αξιολόγηση αυτών θα βρείτε εδώ:

https://www.escaide.eu/en/presenters/funding-opportunities/funding-initiative

Για περισσότερες διευκρινήσεις, μπορείτε να αποστείλετε email εδώ:

escaide.conference@ecdc.europa.eu

Σχετ. σύνδεσμοι:

ESCAIDE website www.escaide.eu
E-course on abstract writing: «Writing and Reviewing Scientific Abstracts: a field epidemiology focus» https://eva.ecdc.europa.eu/enrol/index.php?id=154

image_print