Ευλογιά των πιθήκων (Monkeypox) – Οδηγίες για το προσωπικό καθαριότητας των ξενοδοχείων

Η ευλογιά των πιθήκων είναι σπάνια νόσος που προκαλείται από τον ιό της ευλογιάς των πιθήκων. Πρόκειται για DNA ιό που ανήκει στο γένος Orthopoxvirus.

Είναι ζωονόσος με δυνατότητα μετάδοσης από άτομο σε άτομο μέσω εισπνοής μεγάλου μεγέθους σταγονιδίων και επίσης  μέσω επαφής δέρματος με λύση της συνέχειας ή βλεννογόνων με δερματικές βλάβες πάσχοντος ή μολυσμένα αντικείμενα (π.χ. κλινοσκεπάσματα ή πετσέτες).

Ο καθαρισμός των δωματίων και η διαχείριση των κλινοσκεπασμάτων (αλλαγή, τίναγμα, τύλιγμα) μπορεί να εκθέσουν το προσωπικό καθαριότητας σε κίνδυνο μετάδοσης της νόσου, συνεπώς συστήνεται η εφαρμογή μέτρων ατομικής προστασίας και η τήρηση των ορθών διαδικασιών σε ότι αφορά στην καθαριότητα χώρων και επιφανειών, ανάλογα με την περίπτωση.

Καθαριότητα και διαχείριση κλινοσκεπασμάτων σε δωμάτιο στο οποίο ΔΕΝ φιλοξενήθηκε ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων

Το προσωπικό συστήνεται να εφαρμόζει απλή μάσκα και γάντια κατά τη διάρκεια της καθαριότητας του δωματίου και της διαχείρισης των κλινοσκεπασμάτων.

Είναι σημαντικό να τηρούνται οι ορθές διαδικασίες σε ότι αφορά την καθαριότητα χώρων και επιφανειών. Το πλύσιμο υφασμάτων, κλινοσκεπασμάτων και πετσετών πρέπει να διενεργείται στις ενδεδειγμένες θερμοκρασίες (≥ 60ο  C)και με κοινά απορρυπαντικά.

Τονίζεται η αναγκαιότητα της ορθής εφαρμογής της υγιεινής των χεριών. Η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά την υγιεινή των χεριών.

Καθαριότητα και διαχείριση κλινοσκεπασμάτων σε δωμάτιο στο οποίο  φιλοξενήθηκε ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων

Το προσωπικό συστήνεται να εφαρμόζει μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2, FFP3, N95), γάντια μιας χρήσης, προστατευτικά γυαλιά και αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης με μακριά μανίκια κατά τη διάρκεια της καθαριότητας του δωματίου και της διαχείρισης των κλινοσκεπασμάτων.

Τα χρησιμοποιημένα κλινοσκεπάσματα/πετσέτες τοποθετούνται προσεκτικά χωρίς ανακίνηση ή τίναγμα, σε σακούλες που δένουν για την αποφυγή διασποράς μολυσματικού υλικού.

Τα προστατευτικά καλύμματα στρωμάτων εμποτισμένα με βιολογικά υγρά/εκκρίσεις δεν επαναχρησιμοποιούνται. Στρώματα εμποτισμένα με βιολογικά υγρά/εκκρίσεις τυλίγονται, σφραγίζονται και αποστέλλονται για αποτέφρωση.

Ακολουθεί καθαρισμός με κοινά καθαριστικά για οικιακή χρήση και στη συνέχεια   απολύμανση των επιφανειών με τη χρήση 0,1 % υποχλωριώδους νατρίου (διάλυμα οικιακής χλωρίνης 1:50 με αρχική συγκέντρωση 5%). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά (π.χ. πόμολα) και στις τουαλέτες.

Δραστηριότητες όπως ξεσκόνισμα, σκούπισμα, σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα συστήνεται να αποφεύγονται και να προτιμώνται μέθοδοι υγρού καθαρισμού. Χαλιά, κουρτίνες και άλλα έπιπλα που καλύπτονται με ύφασμα μπορούν να καθαρισθούν με ατμό.

Συστήνεται χρήση υλικών και εξοπλισμού καθαρισμού μιας χρήσης (π.χ. πετσέτες, σφουγγαρίστρες). Εάν αυτό δεν είναι εφικτό ο εξοπλισμός τοποθετείται σε απολυμαντικό διάλυμα με τεκμηριωμένη ιοκτόνο δράση ή σε διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 0,1% ειδάλλως απορρίπτεται.

Το πλύσιμο υφασμάτων, κλινοσκεπασμάτων και πετσετών πρέπει να διενεργείται στις ενδεδειγμένες θερμοκρασίες (≥ 60ο  C) και με κοινά απορρυπαντικά.

Ο χρησιμοποιημένος εξοπλισμός ατομικής προστασίας και οποιοδήποτε μολυσματικό υλικό διαχειρίζονται ως μολυσματικά απόβλητα, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και την καθοδήγηση του υπεύθυνου διαχείρισης αποβλήτων της ξενοδοχειακής μονάδας.

Τονίζεται η αναγκαιότητα της ορθής εφαρμογής της υγιεινής των χεριών. Η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά την υγιεινή των χεριών.