“Η νόσος των λεγεωναρίων σε ταξιδιώτες στην Ελλάδα”