1

Λήξη διεθνούς διημερίδας “Καλές Πρακτικές στην Εφαρμογή του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού”

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διεθνής διημερίδα που διοργάνωσε το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΠΟ), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καταναλωτών Υγείας, Γεωργίας και Τροφίμων (CHAFEA).

Η διημερίδα με τίτλος “Καλές Πρακτικές στην Εφαρμογή του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (ΔΥΚ)“, πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, την Πέμπτη 7 και Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018, στον εμβληματικό χώρο του Μουσείου της Ακρόπολης.

Το πρόγραμμα της διημερίδας αναπτύχθηκε σε έξι βασικούς θεματικούς άξονες:

  • Διασυνοριακές απειλές για τη δημόσια υγεία και η εφαρμογή του ΔΥΚ
  • Αναδυόμενες βιολογικές, χημικές και ραδιολογικές απειλές
  • Διατομεακή συνεργασία για την ετοιμότητα του τομέα υγείας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
  • Πληροφορίες σχετικά με υλικό και εργαλεία προς χρήση από τα κράτη μέλη για την ενδυνάμωση των συστημάτων υγείας
  • Μεταναστευτικό – προσφυγικό και δημόσια υγεία
  • Συμπεράσματα και καλές πρακτικές για την Ελλάδα και την Ευρώπη

Κατά τη διάρκεια της πολυθεματικής διημερίδας με τους εξέχοντες ομιλητές, τονίστηκε η σημαντικότητα της διάχυσης των αποτελεσμάτων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων τα τελευταία χρόνια, η διατομεακή συνεργασία και η αναγκαιότητα της ενίσχυσης των συστημάτων υγείας.

Από το Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας
210 5212034 – 035