ΚΕΕΛΠΝΟ

Ματαίωση της υπ’αριθμ. πρωτ. 11376/3-5-2018 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς με το υπ’αριθμ. υπηρεσιακό σημείωμα 11598/8-5-2018

|
07.09.2018

Μαρούσι 07-9-2018

Αρ. Πρωτ.: 11376_ΚΠ

Ματαίωση της υπ’αριθμ. πρωτ. 11376/3-5-2018 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς με το υπ’αριθμ. υπηρεσιακό σημείωμα 11598/8-5-2018

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή Υπηρεσιών μεταφοράς εμβολίων, βιολογικού – περιβαλλοντικού υλικού.

(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 13:30)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 10 ημερών.

image_print