ΚΕΕΛΠΝΟ

Ματαίωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4216/3-5-2018 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς με το υπ’αριθμ. υπηρεσιακό σημείωμα 1648/8-5-2018

|
03.05.2018

Αθήνα 03-05-2018
Αρ. Πρωτ.: 4216

Ματαίωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4216/3-5-2018 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς με το υπ’αριθμ. υπηρεσιακό σημείωμα 1648/8-5-2018

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες διακρίβωσης εξοπλισμού για το ΚΕΔΥ και το ΠΕΔΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ

(Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 3 Μαΐου 2018, ώρα 12:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 10 ημερών.