ΚΕΕΛΠΝΟ

Μικροβιακή Αντοχή στα Αντιβιοτικά

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα μικροβιακής αντοχής, ενώ είναι πρώτη στη συνολική κατανάλωση αντιμικροβιακών παραγόντων.
Η διασπορά στελεχών ανθεκτικών στα περισσότερα αντιβιοτικά ευθύνεται για την πρόκληση σοβαρών λοιμώξεων, ιδίως σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς με αποτέλεσμα την παράταση της νοσηλείας τους, την αύξηση της θνητότητας και την αύξηση του κόστους νοσηλείας για τα νοσηλευτικά ιδρύματα.

Οι λοιμώξεις από πολυανθεκτικά παθογόνα αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα και για τα ελληνικά νοσοκομεία και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη λήψης και εφαρμογής αποτελεσματικών μέτρων για την πρόληψη και τον έλεγχό τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας τον αυξανόμενο κίνδυνο από τη μικροβιακή αντοχή εκπόνησε ειδικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο ανακοινώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ορθολογικής Χρήσης Αντιβιοτικών 2011, εκδόθηκε Δελτίο Τύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής. 12 συγκεκριμένες δράσεις για την επόμενη πενταετία«.

Οδηγίες ορθολογικής χρήσης αντιβιοτικών για το κοινό

Γνωρίζετε ότι;

Γιατί πρέπει να δράσουμε τώρα;

Μην ξεχνάτε

Το πρόβλημα της Μικροβιακής Αντοχής

Η συνεχώς καταγραφόμενη αύξηση της μικροβιακής αντοχής οφείλεται στην κατάχρηση των αντιμικροβιακών παραγόντων, ειδικότερα των ευρέος φάσματος. Αποτέλεσμα της αυξανόμενης αντοχής είναι η έξαρση των νοσοκομειακών λοιμώξεων από πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς, με αποτέλεσμα την αύξηση της νοσηρότητας, της διάρκειας νοσηλείας των ασθενών, της θνησιμότητας των νοσηλευμένων ασθενών και τελικά την οικονομική επιβάρυνση των Συστημάτων Υγείας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με καταγραφές από το ESAC (European Surveillance of Antimicrobial Consumption), η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρώπης με συνολική – και ειδικότερα εξωνοσοκομειακή – κατανάλωση αντιβιοτικών, με σταδιακή αύξηση από το 1997 (25.06 DID) έως το 2005 (34.73 DID) (DID: Καθορισμένη Ημερήσια Δόση ανά 1000 κατοίκους ανά ημέρα). Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, η συνολική εξωνοσοκομειακή κατανάλωση αντιμικροβιακών για το έτος 2008 ανήλθε στα επίπεδα του 45 DDD (DDD: Καθορισμένη Ημερήσια Δόση) στη χώρα μας, επίπεδα σχεδόν διπλάσια συγκριτικά με το μέσο όρο που καταγράφηκε στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

*Συνολική χρήση, συμπεριλαμβανομένων και των νοσηλευομένων
**Δεδομένα βάσει αποζημίωσης
***Δεδομένα του έτους 2007

Από το έτος 2008 σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την καθιέρωση της 18ης Νοεμβρίου ως Ημέρας Ευαισθητοποίησης για την Ορθολογική Χρήση των Αντιβιοτικών, πραγματοποιούνται συντονισμένες προσπάθειες στο πλαίσιο εκστρατειών ενημέρωσης, με στόχο την ορθολογική χρήση και τον περιορισμό της υπερκατανάλωσης αντιμικροβιακών παραγόντων.

Αποδέκτες των μηνυμάτων της εκστρατείας είναι το ευρύ κοινό με στόχο την ευαισθητοποίηση ώστε να περιοριστεί η κατανάλωση αντιμικροβιακών, αλλά πρώτιστα οι Επαγγελματίες Υγείας όλων των βαθμίδων περίθαλψης, για τους οποίους οι άξονες δράσης είναι πιο ειδικοί και συγκεκριμένα αφορούν την προώθηση της ορθολογικής συνταγογράφησης των αντιμικροβιακών παραγόντων μέσω:

Κατευθυντήριες Οδηγίες

Η πιστή εφαρμογή των διεθνών κατευθυντηρίων οδηγιών για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων από τους Επαγγελματίες Υγείας – που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Βαθμίδα Υγείας αλλά και στους υπόλοιπους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας – είναι πρωταρχικής σημασίας.

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Λοιμώξεων (ΕΕΛ) έχει εκδώσει το 2007 κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και την εμπειρική θεραπεία των λοιμώξεων, έκδοση που διατίθεται δωρεάν από το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων

Περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες που αφορούν την αρχική προσέγγιση του ασθενούς με στόχο την άμεση και έγκαιρη διάγνωση, την έναρξη εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής, το δοσολογικό σχήμα και τη διάρκεια της αγωγής. Επίσης περιλαμβάνονται και οδηγίες χημειοπροφύλαξης, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τις χειρουργικές λοιμώξεις και την πρόληψη λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας.

Δράσεις – Κλειδιά στη Χρήση Αντιβιοτικών

Η λανθασμένη χορήγηση των αντιμικροβιακών παραγόντων αποτελεί ένα από τους κυριότερους παράγοντες που συμβάλλει στην διόγκωση του προβλήματος της αντοχής. Στον όρο «λάθος χρήση» περιλαμβάνονται τα εξής:

Αποφεύγοντας αυτά τα συνήθη λάθη της καθημερινής πρακτικής, τόσο σε επίπεδο κοινότητας, μα κυρίως σε επίπεδο νοσοκομειακής φροντίδας είναι σίγουρο ότι θα επιτευχθεί περιορισμός της αντοχής και μείωση της νοσηρότητας και θνητότητας που οφείλεται σε λοιμώξεις από πολυανθεκτικά παθογόνα.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

image_print

Πολυμέσα