1

Νοσηλευτική Ημερίδα στο ΓΝ Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη