Νοσηλευτική Ημερίδα στο ΓΝ Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη