Οδηγία για αποστολή δείγματος για εργαστηριακό έλεγχο λοίμωξης COVID-19

Για κάθε αποστολή δείγματος για εργαστηριακό έλεγχο, θα πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώνεται Συνοδευτικό Δελτίο Αποστολής Κλινικού Δείγματος για το Νέο Κορωνοϊό SARS-CoV-2 από τον ιατρό. Πεδία των οποίων η συμπλήρωση είναι υποχρεωτική και είναι απολύτως απαραίτητο να μην παραλείπονται είναι τα κάτωθι:

  • Ονοματεπώνυμο Ιατρού και τηλέφωνο ιατρού
  • Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ασθενούς
  • Νομός (Περιφερειακή Ενότητα) κατοικίας και πόλη/χωριό κατοικίας
  • Ηλικία και φύλο ασθενούς
  • Νοσηλεία σε Νοσοκομείο
  • Στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19
  • Ιστορικό ταξιδιού και εάν ΝΑΙ, πού;
  • Αιτιολογία εργαστηριακού ελέγχου

Επισημαίνεται ότι το Συνοδευτικό Δελτίο Αποστολής Κλινικού Δείγματος για το Νέο Κορωνοϊό SARS-CoV-2 ενδέχεται να τροποποιηθεί καθώς η επιδημία εξελίσσεται.