Οδηγίες διαλογής και διαχείρισης για το προσωπικό των σωφρονιστικών ιδρυμάτων

Εισαγωγή

Ο ΕΟΔΥ είναι σε αυξημένη εγρήγορση παρακολουθώντας παράλληλα τη διεθνή εξέλιξη της επιδημίας και επικαιροποιώντας τακτικά τον ορισμό κρούσματος.  Ο ιός SARS-CoV-2 μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο και προκαλεί την νόσο COVID-19. Η νόσος στην πλειονότητα των περιπτώσεων (άνω του 80%) είναι ήπια και εκδηλώνεται κυρίως με πυρετό, βήχα, καταβολή.  Ενίοτε και ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού μπορεί να οδηγήσει σε αναπνευστική δυσχέρεια και πνευμονία.

Ειδικά για τα σωφρονιστικά ιδρύματα ισχύουν τα παρακάτω:

Διαχείριση ύποπτου κρούσματος λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό SARSCoV-2 

 Σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτου κρούσματος με ιστορικό ταξιδιού τις προηγούμενες 14 ημέρες σε περιοχές όπου θεωρείται ότι υπάρχει συνεχιζόμενη μετάδοση στην κοινότητα της λοίμωξης από το νέο στέλεχος κορωνοϊού SARSCoV-2, συστήνονται τα παρακάτω:  

 • χορήγηση απλής χειρουργικής μάσκας στον ασθενή, κρατούμενο του ιδρύματος
 • χρήση μάσκας FFP2 ή επί ελλείψεως απλής χειρουργικής μάσκας, γαντιών και ποδιάς από το προσωπικό που θα έρθει σε κοντινή (<1 μέτρο) επαφή με τον ασθενή 
 • άμεση δήλωση του ύποπτου περιστατικού στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας
 • ενημέρωση του χώρου παροχής υπηρεσιών υγείας όπου θα μεταφερθεί ο ασθενής, μετά από συνεννόηση με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας.
 1. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου διασποράς της λοίμωξης από τον ιό 2019-nCoV κατά τη μεταφορά του ασθενή

1.1. Βασικές προφυλάξεις

Οι βασικές προφυλάξεις περιλαμβάνουν την υγιεινή των χεριών, την αναπνευστική υγιεινή, τη χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας, την αποκομιδή μολυσματικών υλικών, την καθαριότητα και την απολύμανση επιφανειών.

Η εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων αναπνευστικής υγιεινής κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική:

 • χορήγηση απλής χειρουργικής μάσκας στον ασθενή
 • κάλυψη μύτης και στόματος του ασθενή κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος με χαρτομάντιλο
 • εφαρμογή υγιεινής χεριών μετά την επαφή με αναπνευστικές εκκρίσεις.

Σημειώνεται ότι η ορθή και συστηματική χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας και η εφαρμογή της υγιεινής των χεριών είναι κρίσιμης σημασίας για τη μείωση της διασποράς των παθογόνων μικροοργανισμών.

Ο καθαρισμός και η απολύμανση των επιφανειών με απορρυπαντικό και νερό καθώς και η χρήση των κοινών απολυμαντικών (π.χ. διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου) είναι επαρκής σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ [https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-ygeionomikon-monadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/]. Η διαχείριση του ιματισμού και των μολυσματικών απορριμμάτων του ασθενή θα γίνεται σύμφωνα με τις συνήθεις και προκαθορισμένες διαδικασίες ασφαλείας.

1.2. Επιπρόσθετες προφυλάξεις για τη διαχείριση περιστατικού με πιθανή λοίμωξη από τον ιό 2019-nCoV

Προφυλάξεις επαφής

 • Όλο το προσωπικό που έρθει σε επαφή με τον ασθενή θα πρέπει να εφαρμόζει εκτός των βασικών προφυλάξεων και τις προφυλάξεις επαφής.  Η χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας γίνεται σύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες του ΕΟΔΥ.
 • Όλα τα άτομα που έρχονται σε στενή επαφή με τον ασθενή θα πρέπει να εφαρμόζουν:
 • FFP-2 ή επί ελλείψεως απλή χειρουργική μάσκα. Η χρήση FFP-2 προτιμάται στην παρούσα φάση λόγω της προσπάθειας περιορισμού κατά το δυνατόν της εξάπλωσης της νόσου στο προσωπικό των σωφρονιστικών ιδρυμάτων.
 • Καθαρή μη αποστειρωμένη αδιάβροχη ρόμπα με μακριά μανίκια
 • Γάντια μιας χρήσεως (αποστειρωμένα όταν η διαδικασία το απαιτεί)
 • Υγιεινή των χεριών
 • Αποφυγή επαφής ματιών, μύτης ή στόματος με δυνητικά μολυσμένα χέρια
 • Περιορισμός των μετακινήσεων του ασθενή στις απόλυτα αναγκαίες
 • Χρήση της μικρότερης δυνατής διαδρομής
 • Ενημέρωση του ΕΟΔΥ ώστε να ενημερωθεί το τμήμα υποδοχής του χώρου παροχής υπηρεσιών υγείας που θα υποδεχθεί τον ασθενή για την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου και πρόληψης της διασποράς
 • Το προσωπικό που μεταφέρει τον ασθενή πρέπει να εφαρμόζει τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας και την υγιεινή των χεριών
 • Καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών του οχήματος που τυχόν μεταφέρει τον ασθενή σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΟΔΥ [https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-ygeionomikon-monadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/]
 • Περιορισμός των συνοδών στο ελάχιστο δυνατό
 • Καταγραφή όλων των ατόμων που ήρθαν σε επαφή με τον ασθενή.

Διάρκεια εφαρμογής των μέτρων ελέγχου και πρόληψης της διασποράς

Οι βασικές προφυλάξεις πρέπει να εφαρμόζονται συστηματικά και σε κάθε περίπτωση. Τα πρόσθετα μέτρα των προφυλάξεων επαφής και σταγονιδίων θα πρέπει να εφαρμόζονται όλο το διάστημα που ο ασθενής είναι συμπτωματικός.

Διαδικασία διαλογής περιστατικού ύποπτου για λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 σε σωφρονιστικό κατάστημα

 • Ο υπεύθυνος του ιδρύματος ορίζει επαγγελματία που θα χειριστεί περιστατικά ύποπτα για λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, ιδανικά ένα άτομο που δεν ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου (δηλαδή δεν είναι μεγάλης ηλικίας κατά προτίμηση κάτω των 60 ετών και δεν έχει χρόνιο νόσημα).  Ο επαγγελματίας θα ειδοποιείται και θα παρευρίσκεται στα σημεία εισόδου νεοαφιχθέντων κρατουμένων, προκειμένου να προβαίνει σε διαλογή βάσει του τρέχοντος ορισμού κρούσματος (διαθέσιμος στο: https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/02/2019-ncov-orismos-kroysmatos-2.pdf).
 • Σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτου κρούσματος κατά τη διαλογή, ο υπεύθυνος για τη διαχείριση λοίμωξης COVID-19 του σωφρονιστικού καταστήματος ειδοποιεί τον ΕΟΔΥ (τηλ. 210 5212054) και κανονίζεται η διακομιδή του περιστατικού στο Νοσοκομείο για έλεγχο.
 • Σε περίπτωση εντοπισμού ασυμπτωματικών ατόμων με ιστορικό ταξιδιού κάτω των 14 ημερών από περιοχές με συνεχιζόμενη μετάδοση, όπως αυτές περιγράφονται στον τρέχοντα ορισμό κρούσματος (διαθέσιμος στο: https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/02/2019-ncov-orismos-kroysmatos-2.pdf) δίνει οδηγίες περιορισμού των ατόμων αυτών σε ειδικό χώρο στο σωφρονιστικό κατάστημα μέχρι το πέρας των 14 ημερών από την τελευταία κατά δήλωση έκθεσή τους.
 • Σε περίπτωση αδυναμίας περιορισμού σε ειδικό χώρο του σωφρονιστικού καταστήματος των ασυμπτωματικών ατόμων με ιστορικό ταξιδιού κάτω των 14 ημερών από περιοχές με συνεχιζόμενη μετάδοση, τα άτομα υποχρεούνται αυστηρώς να φοράνε απλή χειρουργική μάσκα κατά οιοδήποτε επαφή, μέχρι το πέρας των 14 ημερών από την τελευταία κατά δήλωση έκθεσή τους. Σε περίπτωση ανάπτυξης συμπτωμάτων θα πρέπει να αξιολογούνται άμεσα από τον ειδικό επαγγελματία του σωφρονιστικού καταστήματος σε συνεργασία με τις υπηρεσίες υγείας του σωφρονιστικού καταστήματος και μετά από επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 210 5212054).
 • Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της εξέτασης των ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 σε κρατουμένους από το σωφρονιστικό κατάστημα γίνεται προς τον επαγγελματία υγείας του σωφρονιστικού καταστήματος μέσω του ΕΟΔΥ.  Ο ΕΟΔΥ θα φροντίσει για την ιχνηλάτηση επαφών τυχόν επιβεβαιωμένου κρούσματος στο σωφρονιστικό κατάστημα σε συνεργασία με τον Διευθυντή και το ειδικά υποδειγμένο γι’ αυτήν την περίπτωση προσωπικό.
 • Ο υπεύθυνος του σωφρονιστικού που καταστήματος συντονίζει την προετοιμασία της δομής για το ενδεχόμενο εμφάνισης κρούσματος ή συρροής κρουσμάτων. Συγκεκριμένα, φροντίζει να υπάρχει εξοπλισμός ατομικής προστασίας και αλγόριθμος διαχείρισης ύποπτου κρούσματος καθώς και ειδικός χώρος απομόνωσης για νοσηλεία ηπίου(ων) περιπτώσεων της νόσου κατά αντιστοιχία με τη νοσηλεία ήπιων περιστατικών γρίπης και σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του ΕΟΔΥ. Ο ειδικός χώρος οφείλει να έχει επαρκή αερισμό και να καθαρίζεται – απολυμαίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ [https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-ygeionomikon-monadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/].

Σημείωση: Οι παρούσες οδηγίες αναμένεται να αναθεωρηθούν, με βάση τα νέα επιδημιολογικά και κλινικά δεδομένα της λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό.         

Βιβλιογραφία

 1. World Health Organization (WHO). International travel and health, διατίθεται στο link:

https://www.who.int/health-topics/coronavirus (21 Ιανουαρίου 2020)

 1. Centers for Disease Control and Prevention. Travel notices, διατίθεται στο link: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html (21 Ιανουαρίου 2020)

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), διατίθεται στο link: https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/update-cluster-pneumonia-cases-associated-novel-coronavirus-wuhan-china-2019 (21 Ιανουαρίου 2020)