Οδηγίες διαλογής και διαχείρισης λοίμωξης COVID σε δομές υποδοχής προσφύγων και μεταναστών

Ο ΕΟΔΥ είναι σε αυξημένη εγρήγορση παρακολουθώντας παράλληλα τη διεθνή εξέλιξη της επιδημίας και επικαιροποιώντας τακτικά τον ορισμό κρούσματος.

Ειδικά για τις δομές υποδοχής προσφύγων και μεταναστών, ισχύουν τα παρακάτω:

  • Ο συντονιστής πεδίου του ΕΟΔΥ ορίζει υπεύθυνο για τη διαχείριση λοίμωξης COVID-19 (Επαγγελματίας Υγείας), ο οποίος θα ειδοποιείται και θα παρευρίσκεται στα σημεία εισόδου νεοαφιχθέντων, προκειμένου να διενεργήσει έλεγχο για συμπτώματα της νόσου COVID-19.
  • Σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτου κρούσματος κατά τη διαλογή, ο υπεύθυνος για τη διαχείριση λοίμωξης COVID-19 κανονίζει τη διακομιδή του περιστατικού στο Νοσοκομείο για έλεγχο.
  • Σε περίπτωση εντοπισμού ασυμπτωματικών ατόμων με ιστορικό επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα δίνει οδηγίες περιορισμού των ατόμων αυτών μέχρι τη συμπλήρωση 14 ημερών από την τελευταία κατά δήλωση έκθεσή τους.
  • Σε περίπτωση αδυναμίας περιορισμού των ασυμπτωματικών ατόμων με ιστορικό επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα , τα άτομα υποχρεούνται αυστηρώς να φοράνε χειρουργική μάσκα κατά τις μετακινήσεις τους και κατά τις κοινωνικές επαφές, μέχρι το πέρας των 14 ημερών από την τελευταία κατά δήλωση έκθεσή τους. Σε περίπτωση ανάπτυξης συμπτωμάτων θα πρέπει να απευθύνονται άμεσα στην υγειονομική δομή του Κέντρου Υποδοχής και όχι να επισκέπτονται χωρίς ενημέρωση την εν λόγω δομής άλλους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.
  • Ο επαγγελματίας της υγειονομικής δομής του Κέντρου Υποδοχής που θα υποδεχτεί και εξετάσει ύποπτο κρούσμα λοίμωξης COVID-19 ενημερώνει το συντονιστή πεδίου και τον ΕΟΔΥ (τηλ. 210 5212054) για τη διακομιδή του περιστατικού στο Νοσοκομείο για έλεγχο.
  • Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της εξέτασης των ύποπτων κρουσμάτων γίνεται μέσω του ΕΟΔΥ προς τον συντονιστή πεδίου και τον υπεύθυνο διαχείρισης λοίμωξης COVID-19.
  • Ο υπεύθυνος διαχείρισης λοίμωξης COVID-19 συμμετέχει στην ιχνηλάτηση επαφών τυχόν επιβεβαιωμένου κρούσματος και τη διαχείρισή τους, με βάση τις οδηγίες και την επιστημονική συνδρομή του ΕΟΔΥ.

Η χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας θα γίνει σύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες του ΕΟΔΥ. Ο συντονιστής πεδίου του ΕΟΔΥ συντονίζει την προετοιμασία της δομής για το ενδεχόμενο εμφάνισης κρούσματος ή συρροής κρουσμάτων με λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό. Συγκεκριμένα, φροντίζει να υπάρχει εξοπλισμός ατομικής προστασίας, εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος και την ιχνηλάτηση και διαχείριση επαφών, με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.