Οδηγίες για τη ορθολογική χρήση του εξοπλισμού ατομικής προστασίας σε περίπτωση ανεπαρκούς διάθεσης στην παγκόσμια αγορά

Νοσηλεία ασθενών με ύποπτη ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό

  • Σε περίπτωση έλλειψης μασκών υψηλής αναπνευστικής προστασίας, αυτές χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ κατά τη διάρκεια χειρισμών που μπορεί να προκαλέσουν αερόλυμα (χειρισμοί υψηλού κινδύνου για μετάδοση του ιού Covid-19, όπως διασωλήνωση, βρογχοσκόπηση κα).

  • Σε περίπτωση έλλειψης προστατευτικών ρομπών, αυτές χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ κατά τη διάρκεια χειρισμών που μπορεί να προκαλέσουν αερόλυμα, εκτίναξη ή πιτσίλισμα με βιολογικά υγρά του ασθενή ή άλλων χειρισμών που προϋποθέτουν στενή επαφή με τον ασθενή.

  • Σε περίπτωση σοβαρών ελλείψεων σε εξοπλισμό ατομικής προστασίας, το προσωπικό υπηρεσιών υγείας μπορεί να μη χρησιμοποιεί γάντια ή προστατευτική ρόμπα αλλά να χρησιμοποιεί την ίδια οφθαλμική προστασία (γυαλιά ή ασπίδα προσώπου) ΚΑΙ την ίδια μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας, τα οποία αφαιρούνται αν καταστραφούν, λερωθούν ή με την αποχώρηση από τη νοσηλευτική μονάδα. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται απλή χειρουργική μάσκα, αυτή πρέπει να αντικαθίσταται όποτε υγρανθεί η εσωτερική πλευρά. Αντί γαντιών προτείνεται η εφαρμογή της υγιεινής των χεριών κα η χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού μετά από κάθε επαφή με ασθενή. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις χειρισμών με κίνδυνο πρόκλησης αερολύματος.

Στην παρούσα φάση όπου παρατηρείται διασπορά του ιού στην κοινότητα και κρούσματα λοίμωξης με το νέο κορωνοϊό σε προσωπικό υπηρεσιών υγείας, συστήνονται τα παρακάτω:

  • Έμφαση στην πρώιμη ανίχνευση ασθενών με συμπτωματολογία συμβατή με λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό Covid-19 και χορήγηση απλής χειρουργικής μάσκας.

  • Καθορισμός συγκεκριμένης ομάδας επαγγελματιών υγείας για τη νοσηλεία ασθενών με ύποπτη ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη από νέο κορωνοϊό Covid-19.

  • Καθορισμός συγκεκριμένου χώρου/πτέρυγας νοσηλείας ασθενών με ύποπτη ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη από νέο κορωνοϊό Covid-19.