ΚΕΕΛΠΝΟ

Οδηγίες για τον καθαρισμό και απολύμανση σχολικών κτιρίων (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) μετά από πλημμύρα – Σεπτέμβριος 2023

|
24.09.2023

Ο ΕΟΔΥ στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας, μετά τις πρόσφατες πλημμύρες στην περιοχή της Θεσσαλίας, συστήνει τις παρακάτω οδηγίες για τον καθαρισμό και την απολύμανση των σχολικών κτηρίων μετά από πλημμύρα.

Α. Κατά την πρώτη είσοδο στη σχολική μονάδα

Πριν την είσοδο στο κτήριο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί επισκόπηση του χώρου για την καταλληλόλητα εισόδου σε αυτόν. Εισέρχεστε πάντα με ασφάλεια. Προτείνεται ο έλεγχος της σχολικής μονάδας να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας ώστε να μη χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρικό φως.

Πριν την έναρξη των εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης, πρέπει να:

Λόγω της διακοπής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων για τις θερινές διακοπές και των πρόσφατων πλημμυρικών φαινομένων υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στο χώρο να έχει αναπτυχθεί μούχλα. Δείτε την ενότητα παρακάτω για «Διαχείριση αντικειμένων και επιφανειών με κίνδυνο ανάπτυξης μούχλας».

Τα νερά της πλημύρας είναι πιθανόν αναμεμιγμένα με λύματα και άλλα απόβλητα και δυνητικά μολυσμένα.

Β. Καθαρίστε τη σχολική δομή με ασφάλεια

Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού της σχολικής μονάδας μετά από πλημμύρα και εφόσον έχετε μπει στο σχολείο με ασφάλεια θα πρέπει να λάβετε μέτρα για την προστασία του εαυτού σας και όλων των εμπλεκόμενων στον καθαρισμό και στην απολύμανση.

Ακολουθήστε τις συμβουλές για τον καθαρισμό και την απολύμανση και παρακολουθήστε τα μέσα ενημέρωσης για έκτακτες σχετικές ανακοινώσεις.

Έχετε πάντα υπόψη σας να αποφεύγετε οποιαδήποτε επαφή (χωρίς εξοπλισμό ατομικής προστασίας) με το νερό της πλημμύρας και τα αντικείμενα/επιφάνειες τα οποία/οι οποίες έχουν εκτεθεί σε αυτό.

1.Εξοπλισμός ατομικής προστασίας

Εμβαπτίστε τον εξοπλισμό στο διάλυμα που παρασκευάσατε για τουλάχιστον 10 λεπτά.

Ξεβγάλτε με καθαρό νερό.

Εμβαπτίστε τα γάντια στο διάλυμα που παρασκευάσατε για τουλάχιστον 10 λεπτά.

Ξεπλύνετε τις μπότες/ γαλότσες με διάλυμα χλωρίνης (20ml χλωρίνης σε 1 λίτρο καθαρού νερού).

Αφήστε τον εξοπλισμό (γάντια και γαλότσες) να στεγνώσει.

2.Προετοιμασία

Ο καθαρισμός και η απολύμανση του σχολείου μετά από πλημμύρα είναι σημαντικά για την πρόληψη ασθενειών. Πριν την έναρξη τους, πρέπει να απομακρυνθούν αντικείμενα, τα οποία έχουν εκτεθεί σε νερά από πλημμύρα και δεν είναι εφικτό να καθαριστούν και απολυμανθούν, όπως:

Ηλεκτρικές συσκευές που δύνανται να υποστούν καθαρισμό και απολύμανση πρέπει να ελέγχονται για την ορθή και ασφαλή λειτουργία τους.

Για την αποφυγή εμφάνισης και εξάπλωσης τρωκτικών, εντόμων και άλλων παρασίτων συστήνεται να λαμβάνεται μέριμνα για την απομάκρυνση υπολειμμάτων τροφών καθώς και για την απομάκρυνση αντικειμένων τα οποία μπορεί να αποτελέσουν καταφύγιο ή εστίες τέτοιων ειδών (π.χ. παλαιά ογκώδη αντικείμενα με εσοχές ή/και διάκενα τα οποία βρίσκονται σε παρατεταμένη αχρηστία).

 

2.1. Χρήση προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης

Είναι πολύ σημαντικό να διαβάζετε και να ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας για κάθε προϊόν που χρησιμοποιείτε. Παρακάτω παρατίθενται οι σημαντικότερες οδηγίες ασφαλείας κατά τη χρήση προϊόντων απολύμανσης:

 

2.2. Καθαρισμός και απολύμανση αντικειμένων και χώρων μετά από πλημμύρα

Πρώτα πρέπει να γίνει σχολαστικός καθαρισμός οποιασδήποτε επιφάνειας από τους ρύπους που υπάρχουν. Πλύνετε τις επιφάνειες με απορρυπαντικό και ζεστό, καθαρό νερό για να απομακρύνετε τη βρωμιά και τα υπολείμματα ρύπων.

Στη συνέχεια, απολυμάνετε τις επιφάνειες με οικιακή χλωρίνη με αρχική συγκέντρωση υποχλωριώδους νατρίου 5% (ελέγξτε την συγκέντρωση στην ετικέτα στο μπουκάλι της χλωρίνης) και διάλυση σύμφωνα με τις οδηγίες του Πίνακα 1 και Πίνακα 2.

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε επιφάνειες και αντικείμενα που πρόκειται να έρθουν σε επαφή ή να χρησιμοποιηθούν άμεσα από μαθητές και προσωπικό των σχολικών μονάδων, όπως:

 

2.3. Απολύμανση παιχνιδιών

Οτιδήποτε έχει έρθει σε επαφή με το νερό της πλημμύρας θεωρείται μολυσμένο. Για να κρατήσετε τα παιδιά ασφαλή, βεβαιωθείτε ότι τα παιχνίδια έχουν καθαριστεί και έχουν απολυμανθεί. Για την ασφαλή χρήση των παιχνιδιών ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες:

 

2.4.Καθαρισμός και απολύμανση προαύλιου χώρου

 

2.5. Διαχείριση αντικειμένων και επιφανειών με κίνδυνο ανάπτυξης μούχλας

Η έκθεση σε υγρά και μουχλιασμένα περιβάλλοντα μπορεί να προκαλέσει διάφορες επιπτώσεις στην υγεία ή και καθόλου. Κάποια άτομα είναι ευαίσθητα στη μούχλα και η έκθεσή τους σε αυτή μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα όπως βουλωμένη μύτη, συριγμό, ερεθισμένα μάτια ή κνησμό στα μάτια ή στο δέρμα. Άτομα με αναπνευστικά προβλήματα όπως το άσθμα, με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα ή αλλεργίες θα πρέπει να μένουν μακριά από μουχλιασμένους χώρους καθώς μπορεί να εμφανίσουν πιο έντονες αντιδράσεις, όπως πυρετό ή δύσπνοια. Σε περίπτωση που υπάρχει υποψία για επιπτώσεις στην υγεία σας από έκθεση σε μούχλα,  αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

Επίσης συστήνονται τα ακόλουθα:

 

2.6. Διαλύματα χλωρίνης για απολύμανση

Χρησιμοποιήστε κανονική, μη αρωματισμένη οικιακή χλωρίνη με αρχική συγκέντρωση υποχλωριώδους νατρίου 5% (ελέγξτε την συγκέντρωση στην ετικέτα στο μπουκάλι της χλωρίνης) και ακολουθήστε τις οδηγίες του Πίνακα 1 και Πίνακα 2 για τη σωστή αραίωσή της.

 

Πίνακας 1. Συστάσεις για τον καθαρισμό και την απολύμανση αντικειμένων και επιφανειών όπου γίνεται διαχείριση τροφίμων
Περιοχή ή αντικείμενο προς καθαρισμό Ποσότητα χλωρίνης Ποσότητα νερού Βήματα καθαρισμού
Επιφάνειες διαχείρισης τροφίμων που μπορεί να έχουν έρθει σε επαφή με το νερό της πλημμύρας.

Παραδείγματα: Πάγκοι, χώροι κυλικείου.

Σημείωση: Απορρίψτε όλα τα πορώδη αντικείμενα.

 

~15ml

(1 κουταλιά της σούπας)

 

4 λίτρα 1.      Πλύνετε με σαπούνι και ζεστό, καθαρό νερό.

2.      Ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

3.      Απολυμαίνετε με διάλυμα χλωρίνης (1 κουταλιά της σούπας οικιακής χλωρίνης σε 4 λίτρα καθαρού νερού).

4.      Αφήνετε το διάλυμα στην επιφάνεια για τουλάχιστον 15 λεπτά (όλη η επιφάνεια πρέπει να καλύπτεται από το διάλυμα για το χρονικό διάστημα των 15 λεπτών)

5.      Αφήνετε την επιφάνεια να στεγνώσει στον αέρα.

 

Πίνακας 2. Συστάσεις για τον καθαρισμό και την απολύμανση επιφανειών και αντικειμένων
Περιοχή ή αντικείμενο προς καθαρισμό Ποσότητα χλωρίνης Ποσότητα νερού Βήματα καθαρισμού
Επιφάνειες που δεν έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, οι οποίες δεν απορροφούν το νερό και οι οποίες μπορεί να έχουν έρθει σε επαφή με νερά πλημμύρας.

Παραδείγματα: δάπεδα, τουαλέτες, νεροχύτες, θρανία, καρέκλες και εξοπλισμός γυμναστηρίου.

 

250ml

(1 φλιτζάνι του τσαγιού)

 

20 λίτρα 1.      Καθαρίζετε την επιφάνεια με σαπούνι και ζεστό, καθαρό νερό.

2.      Ξεπλένετε με καθαρό νερό.

3.      Απολυμαίνετε χρησιμοποιώντας ένα διάλυμα 250 ml χλωρίνης σε 20 λίτρα νερού. Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες παραμένουν καλυμμένες (βρεγμένες) με το διάλυμα για τουλάχιστον 15 λεπτά.

4.      Αφήνετε την επιφάνεια να στεγνώσει στον αέρα.

 

Πίνακας 3. Συστάσεις για τον καθαρισμό της ανάπτυξης μούχλας από σκληρές επιφάνειες
Περιοχή ή αντικείμενο προς καθαρισμό Ποσότητα χλωρίνης Ποσότητα νερού Βήματα καθαρισμού
Ανάπτυξη μούχλας σε σκληρές επιφάνειες.

Παραδείγματα: Πατώματα, κουζίνες, νεροχύτες, πάγκοι, μαχαιροπίρουνα, πιάτα και εργαλεία.

 

250ml

(1 φλιτζάνι

του τσαγιού)

 

4 λίτρα 1.      Αναμειγνύετε 250 ml χλωρίνης σε 4 λίτρα νερού.

2.      Πλένετε τις επιφάνειες με το διάλυμα χλωρίνης.

3.      Εάν οι επιφάνειες είναι τραχιές, τρίψτε τις με μια σκληρή βούρτσα.

4.      Ξεπλένετε τις επιφάνειες με καθαρό νερό.

5.      Αφήνετε τις επιφάνειες να στεγνώσουν στον αέρα.

 


Παράρτημα 1. Οδηγίες αφαίρεσης εξοπλισμού ατομικής προστασίας

  1. Η διαδικασία αφαίρεσης του εξοπλισμού ατομικής προστασίας πραγματοποιείται κατόπιν της εξόδου από τον χώρο.
  2. Αφαιρέστε τα γάντια. Αρχικά, αφαιρέστε το γάντι του ενός χεριού τραβώντας με την εξωτερική επιφάνεια του άλλου. Έπειτα, αφαιρέστε το άλλο γάντι περνώντας το καθαρό σας χέρι από την εσωτερική επιφάνεια του γαντιού. Φροντίστε ώστε να μην έρθει το δέρμα σας σε επαφή με μολυσμένη επιφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω διαδικασίας.
  3. Εφαρμόστε υγιεινή των χεριών.
  4. Φορέστε καθαρά γάντια εργασίας.
  5. Αφαιρέστε την προστασία των οφθαλμών. Η πρόσθια επιφάνεια της οφθαλμικής προστασίας θεωρείται μολυσμένη – ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ. Για να αφαιρέσετε κρατείστε από τους βραχίονες των γυαλιών ή το κορδόνι των γυαλιών ή της προσωπίδας.
  6. Αφαιρέστε τη στολή και στο ύψος των μποτών αφαιρέστε ταυτόχρονα και τις μπότες. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην ακουμπήσετε τίποτα άλλο εκτός από την εξωτερική επιφάνεια της στολής.
  7. Αφαιρέστε τα γάντια με τον ίδιο τρόπο που αναλύθηκε στο βήμα 2.
  8. Εφαρμόστε υγιεινή των χεριών.
  9. Αφαιρέστε την μάσκα με όμοιο τρόπο (βήμα 5).
  10. Εφαρμόστε υγιεινή χεριών και επί ενδείξεων εφαρμόστε καινούργια, καθαρή μάσκα.

 

Αναλυτικές οδηγίες για τη σειρά εφαρμογής και αφαίρεσης του εξοπλισμού ατομικής προστασίας μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Σε περίπτωση νέου τραύματος κατά την διάρκεια των εργασιών ή/και της αφαίρεσης του εξοπλισμού ατομικής προστασίας απαιτείται περαιτέρω αντισηψία τοπικά και ιατρική εκτίμηση.

[1] Αν στην ετικέτα της χλωρίνης αναφέρεται ότι η αρχική συγκέντρωση υποχλωριώδους νατρίου είναι περίπου 3,5% τότε προσθέστε 6 κουταλάκια του γλυκού χλωρίνης σε 1 λίτρο νερό.