Οδηγίες για τον περιορισμό της μετάδοσης COVID-19 σε Μονάδες Τεχνητού Νεφρού

Οι υπεύθυνοι της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) θα πρέπει να παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας όλων των εμπλεκόμενων (ασθενών, προσωπικού, επισκεπτών κλπ) και ιδιαίτερα για συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα.   Διαλογή, αναγνώριση και απομόνωση ύποπτου κρούσματος με λοίμωξη COVID-19 Η έγκαιρη εντόπιση, διαλογή και απομόνωση ύποπτων περιστατικών για COVID-19 ΠΡΙΝ εισέλθουν στο χώρο της… Διαβάστε αναλυτικά Οδηγίες για τον περιορισμό της μετάδοσης COVID-19 σε Μονάδες Τεχνητού Νεφρού