Οδηγίες για τους αθλητές και τους επισκέπτες στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στη ΡΩΣΙΑ (14/06/2018 – 15/07/2018)

Οι μαζικές συγκεντρώσεις ενέχουν τον κίνδυνο τραυματισμών ή ασθένειας μεγαλύτερο από αυτόν που παρατηρείται στο γενικό πληθυσμό. Τα λοιμώδη νοσήματα κατέχουν σημαντική θέση, ειδικά στις διεθνείς συγκεντρώσεις, και μπορεί να προκληθούν τόσο από παθογόνα που κυκλοφορούν στον τόπο διοργάνωσης (λόγω εποχικότητας, ενδημικότητας στην περιοχή ή τυχόν επιδημίας που βρίσκεται σε εξέλιξη), όσο και από παθογόνα που μπορεί να εισαχθούν από συμμετέχοντες, που μολύνθηκαν στη χώρα προέλευσής τους. Παραδείγματα επιδημιών τροφιμογενών νοσημάτων είναι η ηπατίτιδα Α, η σιγκέλλωση και η καμπυλοβακτηρίωση, οφειλόμενες κατά κύριο λόγο σε πλημμελή υγιεινή των τροφίμων και υδάτων, λόγω της πίεσης για την εξυπηρέτηση ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού ατόμων καθώς επίσης και νοσήματα που μεταδίδονται αερογενώς όπως η ιλαρά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ηπατίτιδα Α, καθώς μεταδίδεται με την εντεροστοματική οδό, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής επαφής. Για την πρόληψη της νόσου υπάρχει αποτελεσματικό εμβόλιο. Απαιτούνται 2 δόσεις με ελάχιστο μεσοδιάστημα ενός μηνός. Τα κυριότερα συνιστώμενα πρόσθετα μέτρα αφορούν στην υγιεινή των χεριών και στα μέτρα πρόληψης των υδατογενών & τροφιμογενών νοσημάτων, καθώς και στην τήρηση ορθών σεξουαλικών πρακτικών (συστηματική χρήση προφυλακτικού, αποφυγή εντεροστοματικής επαφής).

Άλλοι κίνδυνοι υγείας, που συσχετίζονται με τις μαζικές συγκεντρώσεις είναι:

 • Ατυχήματα
 • Τραυματισμοί λόγω πυκνής συνάθροισης (π.χ. κίνδυνος ποδοπάτησης)
 • Προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τις κλιματικές συνθήκες (π.χ. θερμοπληξία)
 • Απορρύθμιση χρόνιου νοσήματος, πχ κρίση άσθματος, απορρύθμιση σακχαρώδη διαβήτη
 • Προβλήματα υγείας που σχετίζονται με το αλκοόλ και τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών
 • Τρομοκρατικές ενέργειες. Οι ταξιδιώτες συστήνεται να ενημερώνονται από τα μέσα ενημέρωσης πριν και κατά το ταξίδι τους για τυχόν οδηγίες και προειδοποιήσεις των τοπικών και διεθνών αρχών.

Παράμετροι, που επηρεάζουν τον κίνδυνο υγείας σε μαζικές συγκεντρώσεις, είναι:

 • Κατανάλωση αλκοόλ ή χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών
 • Βαθμός και συνθήκες συγχρωτισμού (πχ σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο) και διαθέσιμες εγκαταστάσεις υγιεινής
 • Κλιματικές συνθήκες
 • Ετοιμότητα υπηρεσιών υγείας
 • Μέγεθος, πυκνότητα πληθυσμού
 • Ηλικία συμμετεχόντων και επιπολασμός χρονίων νοσημάτων
 • Διάρκεια παραμονής στη συνάθροιση

Συστάσεις για Ταξιδιώτες

Συστήνονται σε όλους τους ταξιδιώτες πριν το ταξίδι:

 • η επικαιροποίηση του εμβολιασμού σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού της Ελλάδας
 • η τήρηση των κανόνων υγιεινής των χεριών και της πρόληψης των υδατογενών & τροφιμογενών νοσημάτων, καθώς και
 • η τήρηση ασφαλών σεξουαλικών πρακτικών (συστηματική χρήση του προφυλακτικού, αποφυγή κοπρανοστοματικής επαφής).

Εμβόλιο Τετάνου — Διφθερίτιδας: Συστήνεται αναμνηστική δόση σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια.

Εμβόλιο Ιλαράς — Παρωτίτιδας — Ερυθράς (MMR): Συστήνεται σε όσους δεν έχουν χορηγηθεί 2 δόσεις ή δεν έχουν νοσήσει από τη νόσο.

Εμβόλιο ηπατίτιδας Α: Συστήνεται σε ταξιδιώτες χωρίς ανοσία. Το εμβόλιο συστήνεται να γίνεται 2 – 4 εβδομάδες ή το αργότερο 7 – 10 μέρες πριν το ταξίδι. Σε περίπτωση καθυστέρησης μπορεί να γίνει και άμεσα πριν την αναχώρηση. Το εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί είτε σε μία δόση οπότε παρέχεται προστασία για ένα έτος, είτε σε 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 6 – 12 ή 18 μηνών, οπότε παρέχεται προστασία που μπορεί να κυμαίνεται από 10 – 20 έτη ή και περισσότερο. Σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα μπορεί να χρειαστούν επιπλέον δόσεις.

Εμβόλιο ηπατίτιδας Β: Συστήνεται αν είναι υψηλός ο κίνδυνος έκθεσης σε αιματογενώς ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Μέτρα Πρόληψης των Τροφιμογενών & Υδατογενών Νοσημάτων

 • Πλένουμε τα χέρια μας με σαπούνι και νερό ιδιαίτερα μετά τη χρήση της τουαλέτας, την επαφή με ζώα, την προετοιμασία του φαγητού, καθώς και αμέσως μετά το χειρισμό ωμών πουλερικών ή άλλου κρέατος και πριν από την επαφή με οτιδήποτε άλλο στο χώρο της κουζίνας
 • Αποφεύγουμε την κατανάλωση ατελώς μαγειρεμένου κρέατος, αυγών ή τροφίμων που περιέχουν ζωικά προϊόντα (π.χ. αυγά).
 • Πλένουμε καλά με τρεχούμενο νερό τα ωμά φρούτα και λαχανικά.
 • Προστατεύουμε τις τροφές από έντομα και τρωκτικά.
 • Καταναλώνουμε μόνο παστεριωμένο γάλα και νερό από ασφαλές δίκτυο ύδρευσης ή εμφιαλωμένο. Αποφεύγουμε την κατανάλωση τυριού και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων εκτός ελεγχόμενου εμπορίου.