Οδηγίες προς τις υγειονομικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων για τον κατάπλουν πλοίων στα πλαίσια επισκευών σε Ελληνικά ναυπηγεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα  των πλοίων (εμπορικών, Ε/Γ, Ο/Γ κλπ) και την αναγκαιότητα για κατάπλουν σε Ελληνικά ναυπηγεία με σκοπό την επισκευή τους συστήνουμε τα εξής (επιπλέον των «Οδηγίες προς τις υγειονομικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων που παραμένουν σε μακροχρόνιο ελλιμενισμό σε λιμένες (ΕΕ και ΕΟΧ) κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19»):

  • Για τα μέλη του πληρώματος εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
  • Αποστολή Ναυτιλιακής Δήλωσης Υγείας από τον Υγειονομικό υπεύθυνο του πλοίου στην αρμόδια αρχή του λιμένα.
  • Κατά τη διάρκεια της παραμονής του πλοίου στα ναυπηγεία συστήνονται τα εξής:

α) Μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ όπως μέτρα ατομικής υγιεινής, καθαρισμού και απολύμανσης του πλοίου («Οδηγίες προς τις υγειονομικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων που παραμένουν σε μακροχρόνιο ελλιμενισμό σε λιμένες (ΕΕ και ΕΟΧ) κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19», επισυνάπτονται)

β) Oι εργαζόμενοι των συνεργείων που θα δραστηριοποιηθούν στο πλοίο πρέπει να λαμβάνουν τα μέτρα ατομικής υγιεινής και τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ («ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ COVID-19», και να εργάζονται διατηρώντας απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου και χωρίς να έρχονται σε επαφή με το πλήρωμα. Συστήνεται η έναρξη των εργασιών να γίνεται μετά το πέρας των ανωτέρω περιορισμών. Η εργασία τους πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, απευθυνθείτε στον ΕΟΔΥ στα τηλέφωνα 210 5212054,  ειδικό τετραψήφιο αριθμό 1135 (όλο το 24ωρο)

Τονίζεται ότι, καθώς η επιδημία εξελίσσεται, οι οδηγίες ενδέχεται να τροποποιηθούν.