1

Οδηγός υγείας για τον ταξιδιώτη στο εξωτερικό

Σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία οι μετακινήσεις των ανθρώπων διαρκώς αυξάνονται. Στο γεγονός αυτό συνέβαλε η ανάπτυξη της τεχνολογίας που δημιουργεί τις συνθήκες για ασφαλέστερα, ταχύτερα, ανετότερα και οικονομικότερα μέσα μεταφοράς.

Λέγεται ότι το ταξίδι, ανεξάρτητα από το σκοπό για τον οποίο γίνεται, είναι μια απόδραση από τη ρουτίνα. Ταυτόχρονα βοηθά στη διαμόρφωση υγιούς προσωπικότητας, ενισχύει την κοινωνική συμπεριφορά και την ψυχική υγεία. Συγχρόνως, όμως, ο ταξιδιώτης εκτίθεται σε κινδύνους που εξαρτώνται από τον σκοπό του ταξιδιού, τον προορισμό, τη διάρκεια της παραμονής και την εποχή κατά την οποία πραγματοποιείται το ταξίδι, τη συμπεριφορά του και τις συνθήκες διαμονής του.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, οι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα, οι έγκυες, αποτελούν ομάδες πληθυσμού περισσότερο επιρρεπείς σε ατυχήματα και άλλα προβλήματα υγείας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Η ταχεία και πολλές φορές απρόβλεπτη μεταβολή των δεδομένων σε κάθε σημείο του πλανήτη αποτελεί το στοιχείο που διαφοροποιεί την Ταξιδιωτική Ιατρική από άλλους τομείς της Ιατρικής επιστήμης. Εξάρσεις επιδημιών, νεοαναδυόμενα νοσήματα, όπως η λοίμωξη από νέο κορωνοϊό SARS-Cov2, φυσικές καταστροφές και μεταναστεύσεις ομάδων πληθυσμού, μεταβάλλουν το σχετικό κίνδυνο για τον ταξιδιώτη.

Η επικαιροποιημένη έκδοση του Οδηγού Υγείας για Ταξιδιώτες στο Εξωτερικό απευθύνεται στους επαγγελματίες υγείας και σε όλους όσους ταξιδεύουν με οποιαδήποτε ιδιότητα ή σκοπό.

Αναμένουμε ότι θα συμβάλει θετικά στην ενημέρωση τόσο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του ταξιδιού όσο και για τη διαμόρφωση ορθής συμπεριφοράς για τη διαχείριση καταστάσεων κατά τη διάρκεια της παραμονής στην χώρα προορισμού και για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας μετά την επιστροφή.

Οδηγός υγείας για τον ταξιδιώτη στο εξωτερικό

ΤΜΗΜΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ