Εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης COVID-19 (14 Νοεμβρίου 2022 – 20 Νοεμβρίου 2022)

Εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό (COVID-19)
Δεδομένα από 14 Νοεμβρίου 2022 – 20 Νοεμβρίου 2022 2022, ISO 46/2022

Εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό (COVID-19) – 14/11 – 20/11/2022