ΚΕΕΛΠΝΟ

Παροχή διευκρινήσεων στο πλαίσιο διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανανέωση των αδειών χρήσης Ηλ. Ταχυδρομείου μέσω google G-Suite

|
31.12.2019