ΚΕΕΛΠΝΟ

Παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο διεξαγωγής της υπ΄αριθμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-8354/2024-29/4/2024 Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (7/2024), για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτήρια του ΕΟΔΥ”.

|
31.05.2024