ΚΕΕΛΠΝΟ

Διαπίστευση των μεθόδων που χρησιμοποιούν τα Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας

Το Δίκτυο Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας υπέβαλε και εγκρίθηκε από την Διαχειριστική Αρχή η χρηματοδότηση των κάτωθι πράξεων που αφορούν την Διαπίστευση των μεθόδων που εφαρμόζουν τα εργαστήρια του Δικτύου.

Σκοπός

Σκοπός της αίτησης χρηματοδότησης είναι τα ποσά που θα εκταμιευθούν από το πρόγραμμα να καλύψουν πάγια σταθερά κόστη και πάγιες δαπάνες που απορρέουν από την παραγωγική δραστηριότητα των συστηματοποιημένων εργαστηρίων του δικτύου, βάσει των απαιτήσεων του προτύπου ISO 17025:2005.στο οποίο διαπιστεύονται τα εργαστήρια.

Στόχος

Η διαπίστευση των μεθόδων που εφαρμόζουν τα εργαστήρια και οι επέκταση των διαπιστευμένων μεθόδων τους από το ΕΣΥΔ για την άρτια λειτουργία τους.

Τίτλος Πρόσκλησης

Άξονας Προτεραιότητας “Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013” υλοποιεί τις παρακάτω πράξεις:

Α. Διαπίστευση Μεθόδων για τα Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας στις Περιφέρειες Σύγκλισης (Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κρήτης)
Συνολικός προϋπολογισμός: 507.504,15 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

Η αξιολογημένη πράξη περιλαμβάνει 3 υποέργα που επιμερίζονται σε συγκεκριμένες δράσεις με αντίστοιχους τίτλους:

Β. Διαπίστευση Μεθόδων για τα Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας)

Συνολικός προϋπολογισμός: 214.179,47 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

Η αξιολογημένη πράξη περιλαμβάνει 3 υποέργα με αντίστοιχους τίτλους:

Γ. Διαπίστευση Μεθόδων για τα Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας στις Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Νοτίου Αιγαίου)

Συνολικός προϋπολογισμός: 75.455,21€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

Η αξιολογημένη πράξη περιλαμβάνει 3 υποέργα με αντίστοιχους τίτλους:

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 797.138,83 €
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Αύγουστος 2012 – 2013
Υπεύθυνη Πράξης Έργου: Ε. Χατζηπασχάλη

Ερωτηματολόγιο Διαδικασιών Δειγματοληψιών

“Ελέγχω τις γνώσεις μου”

Το ΚΕΕΛΠΝΟ-ΔΕΔΥ πέρα από το στόχο που έχει για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός οργανωμένου εργαστηριακού δικτύου που εξασφαλίζει την επιτήρηση της Δημόσιας Υγείας στη χώρα, φροντίζει και για την υπεύθυνη ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού στον τομέα αυτό.

Ο εκσυγχρονισμός και η προσπάθεια για συνεχή επικαιροποίηση των γνώσεων των εργαζομένων στο τομέα της Δημόσιας Υγείας είναι συνεχής.

Στο πλαίσιο της πράξης “ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ” ΕΣΠΑ 2007-2013 έχει δημιουργηθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ:

  1. Οδηγίες δειγματοληψίας
  2. Οπτικοακουστικό υλικό που αφορά τις μεθόδους δειγματοληψίας σε νερά και απόβλητα
  3. Παρουσιάσεις από όλες τις ημερίδες, εκπαιδευτικά σεμινάρια και πρακτικής άσκησης που έχουν πραγματοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Ερωτηματολόγιο

Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει σαν σκοπό τον έλεγχο των γνώσεων σας στην ορθή τήρηση των διαδικασιών δειγματοληψίας βάση των αντίστοιχων προτύπων ISO .Η διαδικασία σας ενθαρρύνει στην ανασκόπηση αλλά και εμπέδωση των διαδικασιών.

Για την πραγματοποίηση του ερωτηματολογίου θα πρέπει:

Οπτικοακουστικό Υλικό

Οδηγίες Δειγματοληψίας

Οδηγία Δειγματοληψίας νερού μονάδας τεχνητού νεφρού για χημική ανάλυση Οδηγία Δειγματοληψίας νερού μονάδας τεχνητού νεφρού για μικροβιολογική ανάλυση Οδηγία Δειγματοληψίας υγρού αιμοδιάλυσης μονάδας τεχνητού νεφρού για χημική ανάλυση Οδηγία Δειγματοληψίας υγρού αιμοδιάλυσης μονάδας τεχνητού νεφρού για μικροβιολογική ανάλυση Οδηγία Δειγματοληψίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από δίκτυα διανομής (ύδρευσης) για μικροβιολογική ανάλυση Οδηγία Δειγματοληψίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από δίκτυα διανομής (ύδρευσης) για χημική ανάλυση Οδηγία Δειγματοληψίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που διανέμεται μέσω βυτίων για μικροβιολογική ανάλυση Οδηγία Δειγματοληψίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που διανέμεται μέσω βυτίων για χημική ανάλυση Οδηγία Δειγματοληψίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από δεξαμενές για μικροβιολογική ανάλυση Οδηγία Δειγματοληψίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από δεξαμενές για χημική ανάλυση Οδηγία Δειγματοληψίας νερών αναψυχής για μικροβιολογική ανάλυση Οδηγία Δειγματοληψίας νερών αναψυχής για χημική ανάλυση Οδηγία Δειγματοληψίας υγρών αποβλήτων, από κανάλια, φρεάτια για μικροβιολογική ανάλυση Οδηγία Δειγματοληψίας υγρών αποβλήτων, από κανάλια, φρεάτια για χημική ανάλυση Οδηγία Δειγματοληψίας υγρών αποβλήτων, από συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για μικροβιολογική ανάλυση Οδηγία Δειγματοληψίας υγρών αποβλήτων, από συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για χημική ανάλυση Οδηγία Δειγματοληψίας ιλύος αποβλήτων για μικροβιολογική ανάλυση Οδηγία Δειγματοληψίας ιλύος αποβλήτων για χημική ανάλυση Οδηγία Δειγματοληψίας εμφιαλωμένου νερού για μικροβιολογική ανάλυση Οδηγία Δειγματοληψίας εμφιαλωμένου νερού για χημική ανάλυση Οδηγία Δειγματοληψίας θαλάσσιων υδάτων για μικροβιολογική ανάλυση Οδηγία Δειγματοληψίας θαλάσσιων υδάτων για χημική ανάλυση Οδηγία Δειγματοληψίας νερών κολυμβητικών δεξαμενών για μικροβιολογική ανάλυση Οδηγία Δειγματοληψίας νερών κολυμβητικών δεξαμενών για χημική ανάλυση Οδηγία Δειγματοληψίας νερού για ανάλυση λεγεωνέλλας Οδηγία Δειγματοληψίας νερού από ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για ανάλυση λεγεωνέλλας Οδηγία Δειγματοληψίας νερού από λίμνες, φυσικές και τεχνητές για μικροβιολογική ανάλυση Οδηγία Δειγματοληψίας νερού από λίμνες, φυσικές και τεχνητές για χημική ανάλυση Οδηγία Δειγματοληψίας νερών ποταμών για μικροβιολογική ανάλυση Οδηγία Δειγματοληψίας νερών ποταμών για χημική ανάλυση Οδηγία Δειγματοληψίας υπόγειων υδάτων για μικροβιολογική ανάλυση Οδηγία Δειγματοληψίας υπόγειων υδάτων για χημική ανάλυση Οδηγία Δειγματοληψίας υπόγειων υδάτων από επιμολυσμένες περιοχές για μικροβιολογική ανάλυση Οδηγία Δειγματοληψίας υπόγειων υδάτων από επιμολυσμένες περιοχές για χημική ανάλυση

Σχετικές παρουσιάσεις

Ημερίδα Ηπείρου, “Ποιότητα και Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι” Ημερίδα Δυτικής Ελλάδας “Ποιότητα και Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι” Ημερίδα ΚΕΔΥ “Διαπίστευση των μεθόδων που χρησιμοποιούν τα Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας στις Περιφέρειες” Ημερίδα Πελοποννήσου “Παρεμβάσεις στη Δημόσια Υγεία” Ημερίδα Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ” Παρεμβάσεις στη Δημόσια Υγεία” Ημερίδα ΠΕΔΥ “Παρεμβάσεις στη Δημόσια Υγεία” Ημερίδα Δυτικής Μακεδονίας, “Παρεμβάσεις στη Δημόσια Υγεία” Ημερίδα Νοτίου Αιγαίου “Ποιότητα Νερού – Μέθοδοι δειγματοληψίας” Ημερίδα ΠΕΔΥ Κρήτης “Διερεύνηση επιδημίας: Σύγχρονες Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και ο ρόλος των εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας” Ημερίδα Βορείου Αιγαίου “Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι” Ημερίδα Στερεάς Ελλάδας “Μέθοδοι δειγματοληψίας υδάτων για μικροβιολογικό και χημικό έλεγχο. Ερμηνεία αποτελεσμάτων – Διορθωτικές ενέργειες”, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, 24 Οκτωβρίου 2014, Λαμία

Πολυμέσα