Προκήρυξη ΚΕΕΛΠΝΟ – PHILOS / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017