1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μαρούσι, 1-12-2017
Αρ. Πρωτ. 4441

Προκήρυξη θέσεων για τα υποέργα 2, 3 και 5 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο “Ολοκληρωμένη Επείγουσα Παρέμβαση Υγείας για την προσφυγική κρίση – PHILOS”, της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Migration and Home Affairs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου, 16:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: Δευτέρα, 18/12/2017 και ώρα 15:00