1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος EPIET MS-track

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Επιδημιολογία Πεδίου – Εθνική κατεύθυνση ( European Programme for Intervention Epidemiology Training, EPIET MS-track)