1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καταγραφή και απομαγνητοφώνηση πρακτικών

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την καταγραφή και απομαγνητοφώνηση (συμπεριλαμβανόμενης ενοικίασης απαραίτητου εξοπλισμού) των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικου Συμβουλίου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 10 (δέκα) ημερών