Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων έργου ενός Μεταφραστή και ενός Οικονομολόγου στο πλαίσιο υλοποίησης της κοινής ευρωπαϊκής δράσης European Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare – Assosiated Infections ‘EU JAMRAI’

Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων για τη σύναψη συμβάσεων έργου ενός Μεταφραστή και ενός Οικονομολόγου στο πλαίσιο υλοποίησης της κοινής ευρωπαϊκής δράσης European Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare – Assosiated Infections ‘EU JAMRAI’

 

Μαρούσι 22-10-2018
Αρ. Πρωτ.: 4248

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων έργου ενός Μεταφραστή και ενός Οικονομολόγου στο πλαίσιο υλοποίησης της κοινής ευρωπαϊκής δράσης European Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare – Assosiated Infections ‘EU JAMRAI’

(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018, ώρα 15:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15 Νοεμβρίου 2018