Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συνεργασία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας με ιατρούς με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών