Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατεπείγουσα παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου με αντικείμενο την υποστήριξη και τη στελέχωση 500 Κινητών μονάδων ειδικού σκοπού και τηλεφωνικού κέντρου ΕΟΔΥ