Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατεπείγουσα προμήθεια αντιδραστηρίων και εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΚΕΔΥ στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κορωνοιού COVID-19