Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών αποψίλωσης και συντήρηση κήπων των κτιρίων του ΕΟΔΥ