Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης διημερίδας στις 19-20 Μαρτίου 2020 στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας