Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου οικονομικής διαχείρισης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. από ορκωτούς ελεγκτές