Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συσκευασίας, συλλογής, μεταφοράς και αποτέφρωσης ληγμένων εμβολίων και συριγγών από το ΚΕΔΥ